Masofaviy ta'lim kafedrasiga xush kelibsiz

Masofaviy ta'lim kafedrasida barcha ta'lim yo'nalishlari onlayn rejimga o'tmoqda

Новости сайта

(No news has been posted yet)

Available courses

Ushbu darslik Corel Draw dasturini o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Mavzular oddiydan  murakkabga qarab borgani uchun o'rganish juda qulay. Har bir mavzudan so'ng amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari mavjud. Darslik 5 ta mavzulardan iborat.

Ushbu kurs o'quvchilarga Dasturiy ta'minot haqida tushunchalar berib boradi.

Bu kurs umumta'lim maktablari uchun informatika fanidan dasturlash asoslari bo'yicha ma'lumot beradi. Bunda algoritm turlari, xossalari va dasturlash bo'yicha ko'nikma beradi.

Bu kurs umumta’lim maktablari va Excel kursini boshlang‘ich o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan. 

Bu kursimizda Informatika faniga oid atamalar va informatika fani tarixini bilishimiz mumkin

Bu kurs orqali umumta'lim maktab o'quvchilarini word bilan ishlashni o'rgatamiz.

Bu kurs umumta'lim maktablari uchun internetda ishlash asoslari bo'yicha ma'lumot beradi.

Bu kurs umumta'lim maktablari uchun informatika fanidan Adobe Photoshop bo'limini o'quvchilarga osonroq tushuntirish uchun mo'ljallangan. Bunda asosan rasmlar chiziladi. 

Ushbu darslikda Ma'lumotlar ombori  fani orqali Accsss dastirini o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun  mo'jallangan. Mavzular oddiydan murakkabga qarab borgani uchun o'rganish juda qulay. Har bir mavzudan so'ng amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari mavjud. Darslik 8ta mavzudan iborat.

Bu kurs orqali Modellashtirishning boshlang'ich tushunchalari tushuntirilib o'tilgan. Unda kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.

Bu kursda o'quvchilar  grafikaning boshlang'ich tushunchalari ya'ni Paint dasturi haqida tushuncha va undan foydalanish,turli xil amallar bajarishni o'rganadi.

Microsoft Powerpoint 97- unversal imkoniyatlari keng bo`lgan ko`rgazmali grafika amaliy dasturlari sarasiga kiradi va matn, rasm,grafikalar,amimatsiya efektlari,ovoz videorolik va boshqalardan tashkil topgan slaydlar yaratish imkoniyatini beradi.

Ushbu kursni o'rganish davomida o'quvchilar web sahifani yaratish uchun kerakli bo'lgan  tushunchalarga ega bo'ladilar.  Kursni o'rganish davomida o'quvchilar ma'ruza mashg'ulotlarini o'qib tushunchalarga ega bo'lib, undan so'ng esa o'rgangan narsalarini amaliy yoki laboratoriya mashg'ulotlarida berilgan topshiriqlarni bajarishlari uchun mustaqil vazifalar beriladi.

Всем, кому интересен веб-дизайн

Вы хотите больше узнать о веб-дизайне и приобрести полезные навыки? Онлайн-курс по веб-дизайну вам поможет!

Ushbu kursda o'quvchilarga kompyuterning dasturiy ta'minoti haqida tushuncha berib boriladi.

Ushbu kursda o'quvchilarga kompyuterning dasturiy ta'minoti haqida tushuncha berib boriladi.

Основы системного моделирование и проектирование систем

Bu kursda siz informatika fani va dasturlash tillari bilan tanishasiz
Sirtqi--5110800 Maktabgacha ta'lim
Bu ta'lim yo'nalishida siz 3 yillik sirtqi ta'lim bo'yicha o'qitiladigan fanlar bilan tanishasiz
Bu ta'lim yo'nalishida siz faqat sirtqi 5 yillak talabalar uchun kiritilgan onlayn fanlar bilan tanishasiz
Informatika va o'qitish metodikasi yo'nalishida siz informatika fani va dasturlash tillarini o'rganasiz
kompyuter grafikasi

Этот курс предназначен студентам бакалавирата по направлению КГД

Этот курс предназначен студентам бакалавриата по направлению КГД

Ushbu kursda informatika va uni o'qtish metodikasi bo'yicha ma'lumotga ega bo'lasiz

Это курс для изучения предмет Информатика

Для самостоятельного изучения Web - программирование. Для студентов.


Этот курс предназначен для обучение людей с ограниченными возможностями с помощью сурдоперевода.

Этот курс предназначен для студентов Бакалавриата по напрвлению Компьютерная графика и дизайн.


Defektologiya boshqa fanlar bilan doimiy va uzviy aloqada bo‘lib, bu soha bo‘yicha bakalavrlar tayyorlashda tibbiy bilimlar ham muhim ahamiyat kasb etadi

Ushbu o’quv-uslubiy majmua  “Maxsus psixologiya” (Tiflopsixologiya) fani boyicha yaratilgan bo’lib,  unda mazkur fanning o’quv dasturi, ishchi dasturi, ma`ruza mashg’ulotlarining ta`lim texnologiyasi va seminar mashg’ulotlarining ta`lim texnologiyasi jamlangan. Mazkur o’quv-uslubiy majmua oliy o’quv yurtlarining bakalavr ta`lim yo’nalishi  talabalari uchun mo’ljallangan. 

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarda ko’rishida nuqsoni mavjud bolalar bilish jarayonlarining xususiyatlari, bunday bolalar shaxsining turli faoliyatlarda rivojlanish xususiyatlari, ruxiy jarayonlarni usul va uslubiyatlar asosida tekshirish boyicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir.

Fanning vazifasi – talabalarga maxsus psixologiya (Tiflopsixologiya)  nazariyasi hamda uni usullarini amaliyotda qo‘llashga o‘rgatishdan iborat.