O'tkazib yuborish

Ruxsat etilgan kurslar

В курсе рассматривается широкий спектр вопросов: от архитектуры современного компьютерного оборудования  до диагностики и восстановления как аппаратных, так и программных средств персонального компьютера.

По окончании курса Вы будете уметь:

 • Ориентироваться в архитектуре современного ПК
 • Понимать принципы работы аппаратных средств
 • Производить правильный подбор комплектующих для достижения определённых целей
 • Производить сборку ПК и его модернизацию (UPGRADE)
 • Выполнять диагностику аппаратно-программных средств с целью обнаружения неисправности
 • Использовать профессиональное оборудование для диагностики
 • Производить ремонт ПК
 • Восстанавливать неисправные системы
 • Оптимизировать параметры системы для достижения максимальной производительности.
Ushbu kurs kasb-hunar kollejlarida Informatika fanidan mustaqil ishlarni masofali tashkil qilish, o'quvchilar bilan doimo muloqotda bo'lish, o'quvchilarga qulayliklar yaratish va mustaqil ishlarini topshirishlarida istalgan vaqtda, istagan joydan turib o'z vaqtida yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil qilish.

Mazkur fan bakalavriat yo'nalishining 5110700 - Informatika o'qitish metodikasi yo'nalishida o'qiladigan mutaxasislik fanlaridan biri hisoblanadi. "Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish nazariyasi va metodikasi” fani bo'lajak informatika fani o'qituvchisi egallashi kerak bo'lgan quyidagi bilimlar va ko'nikmalar majmuini o'z ichiga oladi:

 • informatika va axborot texnologiyalari fan va o'quv predmeti sifatida;
 • informatika va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimida o'qitishning metodik tizimi, uning asosiy komponentalarining xarakteristikalari; 
 • o'qitishning maqsadi va vazifalari, pedagogik funksiyalari, o'qitishning tuzilmasi va mazmuni;
 • davlat ta'lim standartlari; 
 • o'qitishda uzviylik va uzluksizlik; 
 • o'quv va metodik adabiyotlar tahlili; 
 • dasturiy ta'minot; 
 • o'quv jarayonini rejalashtirish; 
 • o'qitishda asosiy didaktik prinsiplar; 
 • o'qitishning tashkiliy shakllari; 
 • o'qitishni nazorat qilish va natijalarini baholash usullari; 
 • reyting tizimi, testlash; 
 • o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovasion metodikalar va interfaol usullar; 
 • informatika va axborot texnologiyalari xonasi va unda mashg'ulotlar o'tkazish metodikasi;
 • informatika va axborot texnologiyalari kursining asosiy bo'limlarini o'qitish metodikasi.

Axborot texnologiyalari fanidan olnlayn kurs

Fanni o'qitishdan maqsad - dasturiy maxsulot ishlab chiqish usullarini, loyixalash usullarini, dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni, dasturiy mahsulotning effektivligini, yo'nalish profiliga mos bilim, ko'nikma va malaka shakllantirishdir. 

Fanning vazifasi - dasturiy maxsulot yaratish bosqichlari, uning yaratish printsiplari, testlash usullari, maxsulotning arxitekturasini va loyixalash usullari, foydalanishlarni o'rgatishdan iboratdir.